Блоги

АМКУ рекомендував оператору ГТС балансувати систему відповідно до європейських норм

Антимонопольний комітет України надав рекомендації АТ «Укртрансгаз» та/або ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» - після завершення процесу передачі функцій Оператора газотранспортної системи, що передбачають:

Антимонопольний комітет України надав рекомендації АТ «Укртрансгаз» та/або ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» - після завершення процесу передачі функцій Оператора газотранспортної системи, що передбачають:

1. Вжиття заходів щодо забезпечення своєчасного та належного оприлюднення на своєму веб-сайті, доведення до відома замовників послуг транспортування інформації щодо переліку наданих послуг, тарифів, інших умов надання таких послуг, в тому числі: порядку розрахунку достатності фінансового забезпечення замовників послуг транспортування; порядку формування маржинальних цін закупівлі та маржинальних цін продажу природного газу; розрахунку плати за добовий небаланс.

2.  Вжиття заходів щодо переходу до використання інформації про операції, що відбуваються на торговій платформі, вибір якої погоджений Регулятором, при формуванні маржинальних цін закупівлі та маржинальних цін продажу природного газу й середньозваженої ціни та при розрахунку плати за добовий небаланс.

3. Вжиття заходів щодо сприяння підвищенню ліквідності, розвитку оптового ринку короткострокових стандартизованих продуктів, зокрема при придбанні природного газу (у тому числі для балансування системи, покриття власних виробничо-технічних потреб та технологічних витрат) у спосіб, який забезпечує прозорість, вільний доступ до інформації та залучення великої кількості учасників – суб’єктів ринку природного газу, зокрема, шляхом проведення операцій купівлі-продажу природного газу на торговій платформі.

Такі Рекомендації АМКУ були зумовлені діями АТ «Укртрансгаз», що порушували вимоги Кодексу ГТС. Зокрема, в документі зазначається, що АТ «Укртрансгаз» проводить незрозуміле та несвоєчасне інформування замовників послуг транспортування про розмір маржинальної ціни купівлі та продажу природного газу, (яке в подальшому без обґрунтованих пояснень може коригуватися). Це спричиняє невизначеність щодо розрахунку та надання замовниками послуг транспортування достатнього розміру фінансового забезпечення, необхідного для підтвердження номінації/реномінацій, оскільки у випадку його відсутності Оператором ГТС має підстави відхилити подані замовниками номінації/реномінації, та кінцевого розрахунку складових ціни послуг балансування, наданих Оператором ГТС.

Згідно європейського і українського законодавства оператор ГТС повинен купувати природний газ у його власника на загальних підставах і ринкових умовах. Всього є два шляхи це зробити: купувати газ на торговій платформі в щодобовому режимі або закуповувати послугу балансування за допомогою публічних закупівель. В свою чергу, вартість послуг балансування (маржинальна ціна продажу та купівлі) Оператора ГТС напряму залежить від вартості закупівлі природного газу, необхідного для здійснення ним балансуючих дій. Плата за добовий небаланс має відображати витрати та враховувати вартість вчинення балансуючих дій Оператором ГТС а також коригування, визначене відповідно до вимог цієї глави. Кодекс ГТС описує три методи розрахунку плати за добовий небаланс (розрахунку маржинальної ціни продажу та придбання):

1) для кожної газової доби на підставі  інформація про операції, що відбуваються на торговій платформі, вибір якої погоджений Регулятором. Це пріоритетний метод, використання якого повністю синхронізується є європейськими нормами. В цьому випадку маржинальна ціна продажу/придбання буде, відповідно, найменшим/найбільшим між двох значень: найнижчої/найвищої ціни продажу будь-якого короткострокового стандартизованого продукту, стороною якого є Оператор ГТС, що відноситься до газової доби (D) та середньозваженої ціни короткострокових стандартизованих продуктів за газову добу (D), зменшена/збільшена на величину коригування. Очевидно, що для використання цього методу Оператор ГТС має приймати участь у торгах в добовому режимі на торговій платформі;

2) маржинальна ціна продажу/придбання визначається шляхом зменшення/збільшення вартості природного газу, придбаного Оператором ГТС внаслідок отримання послуг балансування за цю газову добу, на величину коригування;

3) маржинальна ціна продажу/придбання визначається відповідно до ціни закупівлі природного газу Оператором ГТС, яка сформувалася протягом газового місяця (М-1), зменшеної/збільшеної на величину коригування.

В своїх Рекомендаціях АМКУ зазначається, що АТ «Уктрансгаз» не проводить закупівель послуг балансування і формує маржинальні ціни в непрозорий спосіб.

В повідомленні АТ «Укртрансгаз» від 4 жовтня зазначалося, що починаючи з 1 жовтня Оператор ГТС перейшов з місячного на щодобове визначення маржинальної ціни газу (з третьої до другої методики), а при переході до останньої (першої) методики, ринок газу України в частині визначення плати за небаланси повністю синхронізується з європейськими правилами. Однак, АТ «Укртрансгаз» з травня 2019 року не проводив конкурентних закупівель природного газу, як того вимагає Кодекс ГТС для розрахунку маржинальних цін за другою або третьою методикою, а закуповував природний газ за переговорною процедурою напряму у НАК «Нафтогаз України».

Ця ситуація викликала глибокі занепокоєння на ринку, адже процес визначення маржинальних цін став непрогнозованим та непрозорим, а їх рівень встановлюється неконкурентними методами.

Поміж іншого, Кодексом ГТС передбачається, що Оператор ГТС повинен приймати участь в біржовому ринку природного газу, розвивати і підтримувати його ліквідність, а балансування здійснювати в найбільш ефективний та прозорий спосіб.

Відтак Рекомендації АМКУ мають забезпечити повноцінну реалізацію реформи ринку природного газу в Україні в частині переходу на добове балансування і забезпечити ринковий рівень цін при встановленні плати за добових небаланс. 

view counter
view counter
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.