Блоги

Молодь і бізнес.

15 лютого 2013 року тренери Конотопського центру IDEA провели семінар-тренінг " Молодь і бізнес" в Конотопському міськрайцентрі зайнятості для молоді, що знаходиться на обліку в центрі зайнятості як тимчасово безробітні.

  Більшість практиків і дослідників роблять акцент на отримання прибутку, розглядаючи її як кінцеву мету підприємництва. Однак підприємництво має своєю кінцевою метою не стільки прибуток, скільки безперервність відтворювального процесу, пов'язаного з відтворенням попиту і задоволенням постійно мінливих, постійно зростаючих потреб індивідуума або соціальної групи, суспільства в цілому.
     Під час навчання молоді люди отримали інформацію про правові основи малого підприємництва, основи  Бізнеспланування. Велику увагу  акцентували на можливості використання сучасних інформаційних технологій, всесвітньої мережі Інтернет для організації успішного бізнесу.

view counter
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.